O centro desenvolve a súa actividade educativa nas súas instalacións municipais. O edificio consta dos seguintes espazos:

 

Planta Baixa
– 8 aulas
– Sala Coro-Orquestra
– 4 cabinas
– Biblioteca
– Sala de profesores
– Despacho de dirección-xefatura de estudos
– Despacho de secretaría
– Despacho coordinación-orientación
– Aseos
– Cuarto de limpeza
– Ascensor
– Rampla acceso minusválidos

 

Planta Alta
– Auditorio-sala polivalente
– Vestíbulo
– Sala de exposicións
– Ascensor

Canles de contacto:

Área de Educación do Concello do Carballiño
Praza Maior, 1 (2º andar)
32500 – O Carballiño (Ourense)

Teléfono
988 53 00 07 (Ext.: 327) / 662 19 76 65
cmus.profesional.carballino@edu.xunta.gal

Horario de atención:
De luns a venres (9:00h – 14:00h)