Neste espazo amósanse as programacións didácticas das materias que conforman o currículo académico:

Dep. Canto
  – Canto
  – Idiomas aplicados ao canto

Dep. Conxunto
  – Orquestra
  – Coro
  – Música de Cámara
  – Conxunto

Dep. Corda
  – Violín
  – Viola

Dep. Corda pulsada
  – Guitarra

Dep. Fundamentos de composición
  – Análise
  – Harmonía
  – Historia da Música
  – Novas tecnoloxías
  – It. Interpretación
  – It. Musicoloxía
  – Opt. Introduccíon ao jazz

Dep. Linguaxe Musical
  – Linguaxe Musical
  – Educación Auditiva e Vocal

Dep. Percusión
  – Percusión

Dep. Tecla
  – Piano
  – Piano Complementario
  – Repentización e Acompañamento

Dep. Vento Madeira
  – Clarinete
  – Flauta Traveseira
  – Saxofón

Dep. Vento Metal
  – Trompeta
  – Trompa
  – Trombón
  – Tuba / Bombardino

Canles de contacto:

Área de Educación do Concello do Carballiño
Praza Maior, 1 (2º andar)
32500 – O Carballiño (Ourense)

Teléfono
988 53 00 07 (Ext.: 327) / 662 19 76 65
cmus.profesional.carballino@edu.xunta.gal

Horario de atención:
De luns a venres (9:00h – 14:00h)