Análise
Alfonso Medela Cristóbal

 

Harmonía
Noa Outomuro González

 

Historia da Música
Miguel Carbajo MartínezXefe do Departamento

 

Novas tecnoloxías
Juan Manuel Soto Arias

 

Itinerario Interpretación
Christian Casas Hernández

 

Itinerario Musicoloxía
Miguel Carbajo Martínez

 

Optativa: Introduccíon ao jazz
Alfonso Medela Cristóbal

Canles de contacto:

Área de Educación do Concello do Carballiño
Praza Maior, 1 (2º andar)
32500 – O Carballiño (Ourense)

Teléfono
988 53 00 07 (Ext.: 327) / 662 19 76 65
cmus.profesional.carballino@edu.xunta.gal

Horario de atención:
De luns a venres (9:00h – 14:00h)