Análise
Pablo Paz López

 

Harmonía
Rubén Comesaña Riveiro

 

Historia da Música
Miguel Carbajo MartínezXefe do Departamento

 

Novas tecnoloxías
Juan M. Soto Arias

 

It. Interpretación
Christian Casas Hernández

 

It. Musicoloxía
Miguel Carbajo Martínez

 

Opt. Introduccíon ao jazz
Alfonso Medela Cristóbal

Canles de contacto:

Área de Educación do Concello do Carballiño
Praza Maior, 1 (2º andar)
32500 – O Carballiño (Ourense)

Teléfono
988 53 00 07 (Ext.: 327) / 662 19 76 65
cmus.profesional.carballino@edu.xunta.gal

Horario de atención:
De luns a venres (9:00h – 14:00h)