Piano
Alfonso Medela Cristóbal – Xefe do Departamento

Horario de titorías:
   – Martes de 20:00h a 21:00h.

Celia P. Salceda Cibeira

Horario de titorías:
   – Martes de 20:00h a 21:00h.

Christian Casas Hernández

Horario de titorías:
   – Martes de 20:00h a 21:00h.

 

Piano Complementario
Alfonso Medela Cristóbal

 

Repentización e Acompañamento
Alfonso Medela Cristóbal

 

Piano Acompañante
Alfonso Medela Cristóbal
Christian Casas Hernández

Canles de contacto:

Área de Educación do Concello do Carballiño
Praza Maior, 1 (2º andar)
32500 – O Carballiño (Ourense)

Teléfono
988 53 00 07 (Ext.: 327) / 662 19 76 65
cmus.profesional.carballino@edu.xunta.gal

Horario de atención:
De luns a venres (9:00h – 14:00h)