Departamento de Canto
Departamento de Conxunto
Departamento de Corda
Departamento de Corda Pulsada
Departamento de Fundamentos de Composición
Departamento de Linguaxe Musical
Departamento de Percusión
Departamento de Tecla
Departamento de Vento Madeira
Departamento de Vento Metal

Canles de contacto:

Área de Educación do Concello do Carballiño
Praza Maior, 1 (2º andar)
32500 – O Carballiño (Ourense)

Teléfono
988 53 00 07 (Ext.: 327) / 662 19 76 65
cmus.profesional.carballino@edu.xunta.gal

Horario de atención:
De luns a venres (9:00h – 14:00h)