Estudios
   – Ley de Educación (LOE)
   – Aspectos básicos do currículo de grao profesional (Real Decreto)
   – Currículo do grao elemental de Galicia (Decreto 198/2007)
   – Currículo grao profesional de Galicia (Decreto 203/2007)
   – Proba de acceso do grao elemental
   – Orde de probas de acceso ao grao profesional
   – Orde de optativas do grao profesional
   – Orde pola que se regula a obtención de Matrícula de Honra e Premio Fin de Grao

 

Funcionamiento del centro
   – Decreto 223/2010, regulamento orgánico dos Conservatorios P. de Música
   – Orde do 4 de agosto de 2011, sobre o funcionamento dos Conservatorios
   – Circular 11/2011 sobre o funcionamento dos Conservatorios Profesionais de Música
   – Circular de 2007 de instrucións sobre o a aplicación do grao elemental e profesional de música

 

Evaluación
   – Circular 21/2008 sobre a avaliación do grao elemental
   – Avaliación e cualificación do grao profesional

Canales de contacto:

Área de Educación del Ayuntamiento de
O Carballiño
Plaza Mayor, 1 (2º planta)
32500 – O Carballiño (Ourense)

Teléfono
988 53 00 07 (Ext.: 327) / 662 19 76 65
cmus.profesional.carballino@edu.xunta.gal

Horario de atención:
De lunes a viernes (9:00h – 14:00h)