CMUS do Carballiño – web en contrución

CALENDARIO DO MES DE XUÑO

Do 1 de Xuño ao 11 de Xuño, periodo de matrícula para as PROBAS DE ACCESO a 1º de Profesional e 1º de Elemental.

Martes 8: Fin do periodo lectivo

Xoves 10: Entrega de NOTAS ás 20:00 horas

Martes 15: Probas de Acceso.

Ás 17:00, Proba de acceso a 1º Profesional. Todas as especialidades menos Frauta Travesa.
Ás 18:00, proba de acceso a 1º Elemental. Todas as especialidades.

Venres 18: Probas de Acceso.

As 17:00, Proba de acceso a 1º Profesional. FRAUTA TRAVESA

MATRÍCULA DE ALUMNADO PARA CURSO 2021/2022

Do 21 de XUÑO ao 5 de XULLO período de matriculación e asesoramento, para o alumnado de 1º Profesional e 1º de Elemental, así como para todo o alumnado sen materias pendentes de setembro.

Actuación no auditorio Manuel María

WEB EN CONSTRUCCIÓN

web en contrucción